เเสด


1

เเปลว่า สัด,ไอสัด (เเบบอ้อมๆ)

"ไอเเสด"เกรียนจิงนะมรึง!!!!


เสนอนิยามใหม่

เเสด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง