นิยามที่ดีที่สุด
เสือไก่

เสือกไง:))


อย่าเสือกินไก่ดิ้ --*