สามหัว


2

#3HeadFC , นมใหญ่เท่าหัวเด็ก

แค่นมใหญ่ก็กลายเป็นคนสามหัวแล้ว


เสนอนิยามใหม่

สามหัว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง