นิยามที่ดีที่สุด
วิษนุ

คนเกรียนถ้าคนอื่นไปที่ง


ไอ้อวดดีวิษนุ