รุ่นพี่ในมหา'ลัย


10

คนรู้จัก ที่อยู่คนละคณะ คนละชั้นปี คนละชมรม แค่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

ไม่มีสิทธิจะใกล้ชิดใดๆทั้งสิ้น ต่างคนต่างมีสังคมของตัวเอง

#รุ่นพี่ในมหา'ลัยโซน


เสนอนิยามใหม่

รุ่นพี่ในมหา'ลัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง