นิยามที่ดีที่สุด
รุ่นพี่ในมหา'ลัย

คนรู้จัก ที่อยู่คนละคณะ คนละชั้นปี คนละชมรม แค่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

ไม่มีสิทธิจะใกล้ชิดใดๆทั้งสิ้น ต่างคนต่างมีสังคมของตัวเอง


#รุ่นพี่ในมหา'ลัยโซน