นิยามที่ดีที่สุด
มาดามฮิม

อีกชื่อหนึ่งของ คิม ฮิมชาน มีผัวชื่อ บัง ยงกุก มีตาเหลือกๆและฟันหน้าเป็นอาวุธ แอ๊บแบ๊วได้ตลอดเวลา


คุณมีหน้าที่แซะของคุณ ผมก็มีฟันหน้าของผมก็พอแล้ว

มาดามฮิม

อีกชื่อหนึ่งของคิม ฮิมชาน มีสามีชื่อบัง ยงกุก มีตาเหลือกๆและฟันหน้าเป็นอาวุธ แอ๊บแบ๊วไม่แค่เบบี้ว่าจะแด้ดิ้นตาย.....


คุณมีหน้าที่แซะของคุณ ผมก็มีฟันหน้าของผมก็พอแล้ว