ภัคราวุฒ


1

โรคจิตที่ชอบถ่ายใต้กระโปง

ภัคราวุฒถ่ายใต้กระโปงแทมมี่


เสนอนิยามใหม่

ภัคราวุฒ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง