พรเลิศ


1

หล่อ เพอร์เฟค ฉลาด สมาร์ท

มึงนี่พรเลิศมาก กูอิจฉา


เสนอนิยามใหม่

พรเลิศ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง