นิยามที่ดีที่สุด
พรเลิศ

หล่อ เพอร์เฟค ฉลาด สมาร์ท


มึงนี่พรเลิศมาก กูอิจฉา