บุคคลเขย่าวงการซาแซง


0

บุคคลผู้ทำวงการซาแซงช็อคตกตะลึงกับพฤติกรรมโต้กลับกับเหล่าซาแซง

#บุคคลที่ซาแซงไม่สมควรจะลองของ หากยังอยากอยู่อย่างสงบสุข คิม ฮีชอล, ลี ฮงกิ, อ๊ค แทคยอน


เสนอนิยามใหม่

บุคคลเขย่าวงการซาแซง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง