นิยามที่ดีที่สุด
บุคคลเขย่าวงการซาแซง

บุคคลผู้ทำวงการซาแซงช็อคตกตะลึงกับพฤติกรรมโต้กลับกับเหล่าซาแซง


#บุคคลที่ซาแซงไม่สมควรจะลองของ หากยังอยากอยู่อย่างสงบสุข คิม ฮีชอล, ลี ฮงกิ, อ๊ค แทคยอน