บาบิ


1

ไอสูง ต้วมันยาวๆ หรือใช้เป็นคู่ ระหว่าง บาบิ กับ จิบิ

บิบิ รัก จิบิ


1

ไอสูง คนตัวยาว หรือใช้เป็นคู่กับคำว่า จิบิ

บาบิ รัก จิบิ


เสนอนิยามใหม่

บาบิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง