นิยามที่ดีที่สุด
บาบิ

ไอสูง คนตัวยาว หรือใช้เป็นคู่กับคำว่า จิบิ


บาบิ รัก จิบิ

บาบิ

ไอสูง ต้วมันยาวๆ หรือใช้เป็นคู่ ระหว่าง บาบิ กับ จิบิ


บิบิ รัก จิบิ