นิยามที่ดีที่สุด
นวย

loser ที่พยายามหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น แต่ไม่มีเหตุผลรองรับที่เพียงพอในการทะเลาะกับคู่กรณี จึงสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาใส่ร้ายคู่กรณีและแถหาเหตุผลเพื่อเอาชนะให้ได้ เมื่อถึงคราวจวนตัวก็ปิดกั้นตัวตนของตัวเองจากการรับรู้ของคู่กรณีอย่างสิ้นเชิง


อย่าทำตัวเป็นนวยต่อหน้าฉัน, ฉันไม่ใช่นวย, ชอบแถแบบนี้นวยแน่นอน