นิยามที่ดีที่สุด
ธัญญารัตน์

แปลว่า คนที่ใส่แว่น


ธัญญารัตน์ไปหาคนที่ธัญญารัตน์