ธัญญารัตน์


0

แปลว่า คนที่ใส่แว่น

ธัญญารัตน์ไปหาคนที่ธัญญารัตน์


เสนอนิยามใหม่

ธัญญารัตน์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง