นิยามที่ดีที่สุด
ทั่นเซร่อน

เขาเทพสัต


ทำไมนายเหมือนทั่นเซร่อนจัง