ทั่นเซร่อน


1

เขาเทพสัต

ทำไมนายเหมือนทั่นเซร่อนจัง


เสนอนิยามใหม่

ทั่นเซร่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง