นิยามที่ดีที่สุด
จรวด

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ตำรวจ


เห้ย จรวดมาแล้ว