คี่แฏก


2

แปลว่า กระโปรง ภาษาละติน

คี่แฏกของเธอสั้นฝุดฝุด


1

มาจากคำว่า ขี้แตก

.


เสนอนิยามใหม่

คี่แฏก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง