นิยามที่ดีที่สุด
ควินซี่

มนุษย์กลุ่มนึงที่ใช้อนูวิญญาณในการต่อสู้ อาวุธหลักคือ ธนู


ราชาควินซี่ มีนามว่า "จูฮาบัซ"