ควินซี่


2

มนุษย์กลุ่มนึงที่ใช้อนูวิญญาณในการต่อสู้ อาวุธหลักคือ ธนู

ราชาควินซี่ มีนามว่า "จูฮาบัซ"


เสนอนิยามใหม่

ควินซี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง