นิยามที่ดีที่สุด
คมศักดิ์

คมศักดิ์ แอดดัมส์คือคนที่โด่งดังในทวิตเตอร์ ด้วยคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์


วันใดไม่ได้แต่งหน้า การหยิบลิปสติกเบอร์แรงสุดมาตำปาก. คือเรื่องราวอันดีแม้ใต้ตาจะดำปี๋ เธอจะดูพักผ่อนเพียงพอ ขอบใจนะ. โมเมพาเพลิน. /ยิ้มอ่อน