แกงส้ม


1

อาหาร

แกงส้มอร่อยจัง


เสนอนิยามใหม่

แกงส้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง