จูเนียร์


1

จู๋เล็ก

ต้นจูเนียร์วะ=ต้นจู๋เล็กวะ


เสนอนิยามใหม่

จูเนียร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง