กระทรวงไอซีที


7

สามารถใช้แทนคำว่าเหี้ยได้

มึงนี่แม่งกระทรวงไอซีทีจริงๆ


-17

เควี่ย

เว็บมรึงโดนแบนแน่


เสนอนิยามใหม่

กระทรวงไอซีที
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง