โบว์


1

โบราณว่าเป็นคนชอบกลนั๊ก เพื่อนชอบทักฟังห่างถ่างไถล
ผู้ชายเห็นเป็นต้องถอยไปไกล เหตุไฉนจิตบ้ากามหนักหนาเอย

ลักษณะการผูกที่พอผูกเสร็จแล้วจะบิดเหมือนกางเกงในที่พึ่งถอด


เสนอนิยามใหม่

โบว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง