เคอรี่


1

แปลว่า กระหรี่ นั่นเอง ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ

คุณน้องหยุดทำตัวเป็นเคอรี่ได้แล้วค่ะ

น้องแว่นทำตัวเคอรี่จริงๆ


เสนอนิยามใหม่

เคอรี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง