พายัพ


1

ทิศ

พายัพคือทิศไง ไอ้โง่


เสนอนิยามใหม่

พายัพ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง