ธีพัชร์


1

ใอโง่ธีพัชร์

ใอสาสสสสสสสสสสสสส


เสนอนิยามใหม่

ธีพัชร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง