ถูกต้องนะคร้า บบ


1

กิริยา แสดงอาการถูกต้องสุดขีด

ถะ ถะ ถะ ........ผิดครับ


เสนอนิยามใหม่

ถูกต้องนะคร้า บบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง