นิยามที่ดีที่สุด
ชาช่า

เตี้ย แคระ ไม่มีวันที่จำถึง160


ไอ้เตี้ยชาช่า