คนจน


1

ชูดำ

ชูดำจน


เสนอนิยามใหม่

คนจน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง