วิเชียร


1

เปนตำรวจที่โดนโจรเบียบฆ่าตาย

อีเบียบโจรใต้


เสนอนิยามใหม่

วิเชียร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง