ฝน


3

จักแร้เปียก

ทำไมวันนี้เธอฝนจัง


3

ฝน ในวัยรุ่นแปลว่า จักแร้เหม็น

เื ื่้เดื่ืร่ีราเัะตส้คะ


3

ย่อมาจาก

ฝ= เฝ้าเเย้งเเฟนชาวบ้าน
น= ในโรงเรียน


3

ย่อมาจาก ( ขอเสริมนิดนึง )

ฝ= เฝ้าเเย้งเเฟนเพื่อนสนิด
น= ในโรงเรียน
รวมกันเป็น เฝ้าเเย้งเเฟนเพื่อนสนิดในโรงเรียน


เสนอนิยามใหม่

ฝน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง