จุ๊เบ๊ะ


3

มาจากคำว่าจุ๊บ แต่กระแดะออกเสียงเบ๊ะ ตามมาด้วย

เราก็คิดถึงเธอนะ จุ๊เบ๊ะ


เสนอนิยามใหม่

จุ๊เบ๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง