ควานหี


1

คือการเอานิ้วเข้าไปในหีแล้วควาน

ควยหี


เสนอนิยามใหม่

ควานหี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง