แขกดอย


1

กินฟรี ชักดาบ

เขาชอบกินฟรีและชอบชักดาบไม่จ่ายเงิน


0

ผวนดิ...ได้เป็น คอยแดก

คุณแขกดอยคนนี้จะรับอะไรจากสาวน้อยซึนเดเระดีค่ะ? :]


เสนอนิยามใหม่

แขกดอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง