เจทิ


4

สองสาวเมกัน

เมื่อผัวเผลอเราเจอะกัน


เสนอนิยามใหม่

เจทิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง