หีทน


8

มาจากพิมพ์คำว่า sumo กีฬาของญี่ปุ่นผิด

ไปดูกีฬาหีทนกัน


3

หีทนได้

เมื่อคืนจัดหนัก ไม่ห่วงค่ะ หีทนได้


เสนอนิยามใหม่

หีทน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง