ความรักดีๆอยู่ที่ไหน


2

บ้านพ่อมึงไง

-.-


1

บ้านพ่อมึงไง

-.-

พ่องด้วยไอ่สัส คนเขียน


0

้้้

ัี้


เสนอนิยามใหม่

ความรักดีๆอยู่ที่ไหน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง