ควยพ่อง


2

ควยพ่อมึง

สัดมองหน้า ควยพ่อง


เสนอนิยามใหม่

ควยพ่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง