ขยะ


4

ขยะก็คือนินู

นินูก็คือขยะ


เสนอนิยามใหม่

ขยะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง