ขท่ดน๊ค๊


73

ขอโทษนะคะ

ขท่ดน๊ค๊ นู๋เปนสก๊ยคร๊


เสนอนิยามใหม่

ขท่ดน๊ค๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง