ขก


0

ขก ย่อมาจากคำว่า ขี้เกียจ
มักใช้ในกรณีที่ขี้เกียจพิมพ์ หรือเร่งรีบ
อาจจะเติมจุดข้างหลังด้วย เวลาพิมพ์เป็นประโยคติดกัน

A : มึงอาบน้ำยัง
B : ยัง
A : ไปอาบเลยมึง
B : เดี๋ยวค่อยอาบ ตอนนี้ขก.


เสนอนิยามใหม่

ขก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง