ก้อย


6

เป็นชื่อของคนคนนึงที่มีความสวยงาม และน่ารักดั่งนางฟ้าจุติมาเกิด หรือเป็นนิ้วที่แสดงถึงความเล็ก

นิ้วบนมือมึงไง


0

อาหาร

ก้อยอร่อยจัง


เสนอนิยามใหม่

ก้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง