กำพืช


1

น่าเกลียด

เจ้ามันคนวิปลาส พูดจาพิกลพิการ ไม่มีน้ำใจข้าทาสบริวาร


เสนอนิยามใหม่

กำพืช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง