กัลย์ฐิตา


-1

แปลว่าชื่อคน

กูชื่อกัลย์ฐิตา


เสนอนิยามใหม่

กัลย์ฐิตา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง